Modlitwy po angielskuZnak Krzyża Świętego - The Sign of the Cross
In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit.

Amen.

---------------------------------------

Chwała Ojcu
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. As it was at the beginning, is now, and ever shall be, world without end.

 Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jaka była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.
-----------------------------------------------

Our Father
Our Father,
Who art in Heaven;
Hallowed be Thy name;
Thy kingdom come;
Thy will be done on earth as it is in Heaven.
Give us this day our daily bread;
And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us,
And lead us not into temptation; but deliver us from evil.

Amen.

Ojcze Nasz

Ojcze nasz,
Któryś jest w niebie,
Święć się imię Twoje,
Przyjdź królestwo Twoje,
Bądź wola Twoja,
Jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Amen.


-----------------------------------------------

Hail Mary,

Full of grace,
The Lord is with thee;
Blessed art thou among women,
And blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God,
Pray for us sinners,
Now and at the hour of our death.

Amen.

Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna,
Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami
I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen
------------------------------------------

I believe in God:
I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and earth.
I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord.
He was conceived by the power of the Holy Spirit and was born of the Virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried.
He descended to the dead. On the third day He rose again.
He ascended into Heaven, and is seated at the right hand of the Father.
He will come again to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the Communion of Saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting.

Amen.


Wierzę w Boga Ojca
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba iziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, urzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego; Święty Kościół powszechny, Świętych Obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny.

Amen.
------------------------------------------

Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz.

For dust thou art and unto dust shalt thou return.

------------------------------------------

Guardian Angel prayer

Angel of God, my guardian dear
To whom God's love commits me here
Ever this day (night) be at my side
To light and guard, to rule and guide.

Amen.

 

Aniele Boży Stróżu Mój

Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze do pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen.

------------------------------------------

Prayer to child's Guardian Angel

O Angels of God, from heaven so bright,
watching beside my children to lead them aright;
Fold your wings round them, and guard them with love;
Softly sing songs to them of heaven above.

Amen

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Czytelnia - treści losowe

Główna Czytelnia Kultura Kultura Modlitwy po angielsku
Loading ...